Φύλλο 165ο
ούνιος 2019
Περιεχόμενα
«ΟΥΔΕΙΣ ΑΕΙ ΑΡΞΕΙ…»
εροπλάνα, πύραυλοι ναντίον μν;
(Κατά ποίων στρέφονται τά περόπλα τς Τουρκίας;)
δαμάντιος Κορας Χος
(Διδάσκαλος κμαυλιστής το Γένους;)

λιοδώρου Αθιοπικά
(τερπνή καί πολυΰμνητος «μυθιστορία»)
Στίς πηγές το νεοελληνικο ρομαντισμο
δύο Παράσχοι: Γεώργιος καί χιλλεύς)
Σαράντου Καργάκου
« λληνική πανάσταση το 1821»
(κδ. «Περί Τεχνν», θναι 2019, τόμοι Α, Β, Γ)
Φύλλο 164ο
Μάρτιος 2019

Περιεχόμενα
Ἐπιλεκτική Ἀναθεώρησις
(Τό Σύνταγμα ὡς «παίγνιον» εἰς χεῖρας φανατικῶν)

Οἱ τουρκικοί ἐξοπλισμοί
(Κίνδυνοι ἐξ αὐτῶν ἤ «ἀσιατική» φενάκη;)

Ἡ Ἁγία Λαύρα καί τό Λάβαρο
(Ποία, ἄραγε, εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἐν ὄψει σιγῆς τοῦ Γερμανοῦ;)

Θεόφιλος Χατζημιχαήλ
( λαϊκός ζωγράφος, ἀναδειχθείς ἀπό τήν γενιά τοῦ ᾿30)
Εἰκονομαχία
(Φρικτή ἔρις τοῦ Μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ)
ΓΛΩΣΣΙΚΑ
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός
Τό curriculum vitae ἑνός γνωστοῦἀγνώστου


Φύλλο 163ο
Ἰανουάριος 2019

Περιεχόμενα:
Πάλιν περί Συντάγματος
ΣΚΟΠΙΑ: ἡ ἀδόκητος συμφωνία τῶν Πρεσπῶν
(Εἶναι συμβιβασμός ἤ ἧττα τῆς Ἑλλάδος;)
Βυζαντινά Χριστούγεννα
Σαράντος Καργάκος, in memoriam
Καρυωτάκη, Σατιρικά
ΓΛΩΣΣΙΚΑ
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, «Ἡ Νοσταλγός»