Φύλλο 163ο
Νοέμβριος 2018

Φύλλο 161ο
Σεπτέμβριος 2018

Φύλλο 160ο
Ἰούνιος 2018

Φύλλο 159ο
Μαϊος 2018

Φύλλο 158ο
Μάρτιος 2018

Φύλλο 157ο
Ἰανουάριος 2018

Φύλλο 156ο
Νοέμβριος 2017