ΦΥΛΛΟ 107ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1η ΣΕΛΙΔΑ:
ΛΙΘΟΣ ΟΝ ΑΠΕΔΟΚΙΜΑΣΑΝ (Περί Εὐροεκλογῶν).
«Πλούσιοι καί παρίαι» ( Ὁ ἐπιβιῶν δικομματισμός καί οἱ «μικροί»).
Κείμενον ἐντός Πλασίου: («Ἐφταίξαμε και ἐχάσαμε»).

2η ΣΕΛΙΔΑ:
Παύλου Καλλιγᾶ: Θανάσης Βλέκας. (Οἱ ἀπαρχές τῆς πεζογραφικῆς ἠθογραφίας).
Ὁ πολιτικός χάρτης

3η ΣΕΛΙΔΑ:
Δημητρίου Ἀποστολοπούλου: Ἔντυπες ἐκδόσεις νομικῶν πηγῶν στόν ἑλληνικό χῶρο.
ΓΛΩΣΣΙΚΑ
Κ. Καβάφη:"Ποσειδωνιᾶται".
Κείμενον ἐντός πλαισίου: "Ἡ κυβέρνηση καί ἡ συναίνεση".

4η ΣΕΛΙΔΑ:
Ἰω.Γιαννοπούλου: Ἀπό τόν Λόγο στήν Ἀλογία, Εὐρωεκδοτική, Ἀθῆναι 1993:
"Πλούσιοι ἀπό τῆς πόλεως γιγνόμενοι".

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ