Φύλλο 118ο
ΙΟΥΛΙΟΣ
2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1ηΣΕΛΙΔΑ:

ΝΕΟ-ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ

Ὁκρατικός«Λεβιάθαν» (Ἄθικτοι δαπάναι καί ὁ μῦθος τῆς μειώσεώς των)

Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί δημοψηφισμάτων

2ηΣΕΛΙΔΑ:

Ἀλέκου Κάζογλη "Ο ΠΟΤΑΜΟΣ" Ἄξιον ἀπορίας

3ηΣΕΛΙΔΑ:

Μήπωςχρειάζεταιπροσοχή;

ΓΛΩΣΣΙΚΑ

Κείμενον ἐντός Πλαισίου:Περί ὅρκου τῶν βουλευτῶν

ΚείμενονἐντόςΠλαισίου:Προσδιορισμός τοῦ«Ἐθνάρχου»

Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί «μεσοπροθέσμου»

4ηΣΕΛΙΔΑ:

Ἀριστείδης Στεργιάδης (Ὁ «ἀποδιοπομπαῖος τράγος» τοῦ Ἑλληνισμοῦ)

Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί ἀγανακτισμενων