Φύλλο 128ο

Μάρτιος 2013
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1η ΣΕΛΙΔΑ:
ΤΙ ΤΕΞΕΤΑΙ Η ΕΠΙΟΥΣΑ;
Ἡ Ἰταλία πτύει τήν Εὐρώπην τῆς πενίας
(Αἱ πρόσφατοι ἰταλικαί ἐκλογαί καί τό μήνυμά των)
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί μισθώσεως φρεγατῶν

2η ΣΕΛΙΔΑ:

Ἡ πλατωνική ἀλληγορία τοῦ σπηλαίου
(Ὁ ἐπί γῆς βίος ὡς δεσμωτήριον)
Βιβλιοκρισία: Θεοδώρου Γ. Γιαννοπούλου  «Πόθεν καί Πότε οἱ Ἕλληνες;»

3η ΣΕΛΙΔΑ:
Σικελικός Ἑσπερινός
(Ἡ σφαγή πού ἐλύτρωσε τό Βυζάντιον)
ΓΛΩΣΣΙΚΑ
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί κ. Μέργου
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Πρωτογενής παραγωγή
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Διάλεξις Π. Μαρινάκη

4η ΣΕΛΙΔΑ:
Σ. Καργάκου: Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός
Τό curiculum vitae ἑνός γνωστοῦ …ἀγνώστου