Φύλλο 147ο
Μάϊος  2016

Περιεχόμενα 

Πρώτη Σελίδα:
·        ΠΑΣΧΑ ΕΠΩΔΥΝΟΝ
·        Κυβερνήσεις μονοκομματικαί συνεργασίας;
     (Ατημα τν πολιτικς μικρν θνική νάγκη;)
Δεύτερη Σελίδα:
·        ων Δραγούμης  ( νολοκλήρωτη τελειότητα)
·        πρώτη λωσις
Τρίτη  Σελίδα:
·        μάχη τς Κρήτης
·        ΓΛΩΣΣΙΚΑ
·        Κώστας Τσιρόπουλος
Τετάρτη  Σελίδα:
·        Περί θους Πολιτείας καί Πολιτν