ΦΥΛΛΟ 131ο

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2013
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1η ΣΕΛΙΔΑ:
ΔΥΣΠΟΛΕΜΗΤΟΣ ΛΗΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ
Περί ἀμυντικῶν βιομηχανιῶν
(Αἱ μικραί χῶραι καί ἡ πολεμική των ἰσχύς)
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί Συρίας

2η ΣΕΛΙΔΑ:                                                                                                                                           Ὁ Κοσμᾶς Πολίτης καί ἡ Πάτρα                                                                                                    Οἱ «δυνατοί τοῦ κόσμου»  


3η ΣΕΛΙΔΑ:
Παναγιώτη Φωτέα:
«Ὁ Φώτης Κόντογλου καί ἡ Ἑλληνική ζύμη»
ΓΛΩΣΣΙΚΑ                             
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί τῆς κ. Ρεπούση
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί Συρίας καί ΣΙΑ
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί τοῦ κόστους τοῦ γραφείου τοῦ κ. ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως

4η ΣΕΛΙΔΑ:
Ὁ Καρυωτάκης καί ἡ ἐποχή του
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Κ. Καρυωτάκης: Κανάρης
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί τοῦ πυροβόλου ΑΡΤΕΜΙΣ